کد خبر: 15759    1397/02/31
ابلاغ دکتر پویا زمانی-معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
ابلاغ دکتر پویا زمانی-معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
کد خبر: 10534    1396/07/10
آقاي دكتر رضا طالبي اولين دانشجوي دوره دكتري گرايش اصلاح نژاد دام، دانشكده كشاورزي از رساله خود دفاع كرد
آقاي دكتر رضا طالبي اولين دانشجوي دوره دكتري گرايش اصلاح نژاد دام، دانشكده كشاورزي از رساله خود دفاع كرد.
کد خبر: 10424    1396/06/27
جلسه دفاع دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي دكتر احمد احمدي و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز
جلسه دفاع دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي  دكتر احمد احمدي  و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز    
کد خبر: 10423    1396/06/27
جلسه دفاع از رساله دكتری آقاي رضا طالبي به راهنمايي آقاي دكتر احمد احمدي و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز
جلسه دفاع از رساله  دكتری  آقاي رضا طالبي  به  راهنمايي آقاي  دكتر احمد احمدي  و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز 
کد خبر: 10158    1396/05/02
برگزاري جلسه كميته" توليدات دامي و شيلات" در دانشكده كشاورزي
برگزاري جلسه كميته" توليدات دامي و شيلات" در دانشكده كشاورزي
کد خبر: 10094    1396/04/20
جلسه دفاع آقای مجتب شریفی نیا
جلسه دفاع آقای مجتبی شریفی نیا به راهنمایی دکتر داریوش علیپور با عنوان طراحی نرم افزار جیره نویسی  برای گاو شیری در تاریخ 96/04/28 روز چهار شنبه ساعت 8 صبح در سالن جلسات بر گزار می گردد.
کد خبر: 10087    1396/04/19
جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی
 جلسه دفاع از پایان نامه آقای میثم پور طلوعی به راهنمایی دکتر پویا زمانی در تاریخ 1396/04/27  روز سه شنبه  8:30 در سالن جلسات برگزار می گردد.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند