آقاي دكتر رضا طالبي اولين دانشجوي دوره دكتري گرايش اصلاح نژاد دام، دانشكده كشاورزي از رساله خود دفاع كرد

 
کد خبر: 10534    1396/07/10

اولين دانشجوي دوره دكتري گرايش اصلاح نژاد دام، دانشكده كشاورزي از رساله خود دفاع كرد.
جلسه دفاع از اولين رساله دكتري تخصصي گرايش اصلاح نژاد دام با عنوان: " شناسايي ترانسكريپتوم تخمداني ميش در چرخه فحلي " توسط آقاي دكتر رضا طالبي با راهنمايي آقاي دكتر احمد احمدي و مشاوره آقاي دكتر فضل اله افراز در روز سه شنبه مورخ 28/6/96 در سالن جلسات دانشكده برگزار شد. دانشكده كشاورزي اين موفقيت را به ايشان و اساتيد راهنما و جامعه دانشگاهي تبريك گفته و براي ايشان آرزوي موفقيت روز افزون مي نمايد
  

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند